• Uncategorized @sk

Sorry, there are no posts found on this page. Feel free to contact website administrator regarding this issue.

Anton Vydra

doc. Mgr. Anton Vydra, PhD. je filozof a publicista. Vyštudoval filozofiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde v súčasnosti aj pôsobí. Venuje sa dejinám stredovekej a novovekej filozofie, interpretácii filozofických textov a francúzskej filozofii 20. storočia. V rokoch 2015 až 2019 pracoval ako redaktor a neskôr ako zástupca šéfredaktora v časopise .týždeň. Je autorom série kníh z oblasti filozofie, ako aj dvoch knižných rozhovorov o Dominikovi Tatarkovi a Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Jeho posledná kniha Záhyby slov vyšla vo vydavateľstve W Press v roku 2021.

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?